Rippikoulu on osa kirkon jatkuvaa ja läpi ihmisen koko elämän kestävää kasteopetusta. Rippikoulu kestää vajaan vuoden  ja siihen sisältyy seurakunnan toimintaan tutustumista, rippileiri tai päivärippikoulujakso sekä konfirmaatiojuhla. Rippikouluun kutsutaan 15 vuotta konfirmaatiovuonna täyttävät seurakunnan jäsenet. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena esimerkiksi yksityisrippikoulussa.

Nuorisotyönohjaaja käy kutsumassa rippikouluikäisiä rippikouluun yläkoululla pidettävässä infotilaisuudessa elo-syyskuussa. Samalla jaetaan kaikille rippikouluikäiselle Simon seurakunnan jäsenelle ja heidän huoltajilleen kutsu rippikoulun aloitustilaisuuteen.

Rippikoulun kulusta löydät lisätietota täältä.

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen