Avioliiton esteiden tutkinnan tekee Oulun aluekeskusrekisteri. Voit hoitaa esteiden tutkinnan verkossa tai

puhelimitse p. 08-316 1310.

Ennen naimisiin menoa suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta. 

Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei myöskään ole sallittu läheisten sukulaisten kesken. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään seitsemän arkipäivää ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.

Todistus toimitetusta esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta.