Lähdette nyt siunattuina kulkemaan, elämää yhteistä jakamaan. Kulkekaa ilolla, toimikaa toisianne kunnioittaen ja rakastaen. Jumala on kanssanne. 

 

Avioliittoon vihkimisessä me kiitämme niistä kahdesta ihmisestä, jotka ovat löytäneet toisensa, haluavat kulkea yhdessä jakaen ja eläen elämää. "Tahdon" ilmaisee toiselle sen rakkauden, tuen ja toivon, jota toiselle haluaa antaa. Vihkimisessä me pyydämme Jumalan siunausta yhteiselle matkalle. 

Avioliittoon vihkiminen voi tapahtua kirkossa tai muualla sovitussa paikassa. Voitte varata ajan ja paikan Simon seurakunnan kirkkoherranvirastosta puh. 040-3511990. 

Avioliittoon vihittävien tulee toimittaa vihkivälle papille avioliiton esteiden tutkinta. Ennen vihkimistä käydään papin kanssa toimituskeskustelu. Toimituskeskutelussa sovitaan vihkimisen käytännön asioista sekä keskustellaan ajatuksista ja tunteista, joita vihkimiseen liittyy. 

Johdanto- ja päätösmusiikkivaihtoehtoja

Johann Sebastian Bach: Preludi Es-duuri

Johann Sebastian Bach: Fantasia G-duuri

Johann Sebastian Bach: Preludi F-duuri

Edward Elgar: Pomp and Circumstance n:o 1; Marssi

Toivo Kuula: Häämarssi

Erkki Melartin: Juhlamarssi baletista Prinsessa Ruusunen

Felix Mendelssohn Bartholdy: Urkusomaatti III osa 3

Felix Mendelssohn Bartholdy: Häämarssi näyt. Kesäyön unelma

Hans Friedrich Micheelsen: Toccata "Lobe den Herren"

Richard Wagner: Morsiuskuoro oop. "Lohengrin"

Domenico Zipoli: Al' Offertorio

Esimerkkejä sopivista virsistä vihkitilaisuuteen:

 104 Pilvimuurista valo välähtää

 125 Kosketa minua henki

 135 Jumala loi auringon kuun

 238 Avioliiton Jumala

 239 Loi Herra kuvaksensa

 240 Herra, kaiken onnen tuoja

 241 Herra, rakkaastani tunnen iloa

 329 Kiitos nyt Herran

 332 Herraa hyvää kiittäkää

 339 Halleluja, kiitos herran

 341 Kiitos sulle, Jumalani

 397 Kun on turva Jumalassa

 429 Ylitse kaikkien rajojen

 454 Liekkejä on monta

 461 Kiitä Herraa yö ja päivä

 462 Soi kunniaksi Luojan

 464 Kuin oksat vihannoivat

 465 Lahjoita Herra perheisiimme

 471 Hyvä Jumala, kiitän kodista

 490 Mä silmät luon ylös taivaaseen

 501 Siunaa koko maailmaa

 510 Sinä, Jeesus, ymmärrät parhaiten

 514 Anna meille rauhasi

 517 Herra kädelläsi

 567 Ah kuinka kevät hohtaa

 571 Jo joutui armas aika

 572 Taas kukkasilla kukkulat

 600 Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku