Päätöksenteko

Kirkkoneuvosto 2021 - 2022


Kinnunen Laura kirkkoherra pj.

Tihinen Maiju varapj.

Simoska Kyllikki varapj. varajäsen

Varsinainen jäsen                                               Henkilökohtainen varajäsen

Isokääntä Arto                                                    Martimo Sauli

Kestilä Kalevi                                                       Leinonen Anelma

Kylmälä Raija                                                       Kaukoniemi Paula

Pekkala Eero                                                        Aalto Ilkka

Tuuttu Jaana                                                        Soutukorva Paula

* * * * * * * * * * * * * * * *

Simon seurakunnan kirkkoneuvosto nimesi 25.2.2019 kokousessaan seuraavat työryhmät ja jäsenet:

- Kiinteistöryhmä: Arto Isokääntä, Jari Miettunen, kirkkovaltuuston/-neuvoston puheenjohtajisto, talouspäällikkö ja seurakuntamestari.  Puheenjohtajana Maiju Tihinen.

- Lähetystyöryhmä: Paula Kaukoniemi, Martti Rivinoja ja Jaana Tuuttu. Koollekutusujana toimii seurakuntapastori, muutettu diakonian viranhaltija.

- Sisäisen tarkastuksen työryhmä: Kimmo Laisalmi, Juha Parpala ja Maiju Tihinen. Koollekutsujana toimii Maiju Tihinen.

- Talouden tasapainottamistyöryhmä: kirkkoherra, talouspäällikkö, työntekijöitä edustava työsuojeluvaltuutettu Virpi Rajaniemi, luottamushenkilöiden edustaja Juha Parpalan. Koollekutsujana/puheenjohtajana kirkkoherra.

- Ylimmän johdon palkkaustyöryhmä: Arto Isokääntä, Kalevi Kestilä ja Raija Kylmälä. Puheenjohtajana Raija Kylmälä  

 

Kirkkovaltuusto 2019 - 2022

                     

                      Isokääntä Arto

                      Kaukoniemi Paula

                      Kestilä Kalevi

                      Kylmälä Raija

                      Laisalmi Kimmo, varapuheenjohtaja 2019 - 2020 ja 2021 - 2022

                      Leinonen Anelma

                      Martimo Sauli 

                      Pirneskoski Toivo, puheenjohtaja 2019 - 2020 ja 2021 - 2022

                      Pekkala Eero

                      Simoska Kyllikki

                      Soutukorva Paula

                      Takaluoma Anneli

                      Tihinen Maiju

                      Tuuttu Jaana

                      Vuorimaa Ilkka

                             1. varajäsen Aalto Ilkka

                             2. varajäsen Marttila Tuomo