Säännöllistä toimintaa lapsille ja lapsiperheille. Lapsia seurakunnan kerhossa kuvassa.

Lapsille ja lapsiperheille

Lapsille ja lapsiperheille

Päiväkerho

Päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan kumppanuudessa hänen perheensä kanssa. Päiväkerho tukee kotien kristillistä kasvatusta sekä antaa lapselle kokemuksia ja aineksia elämänkatsomuksensa rakentamiseen. Päiväkerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen. Päiväkerho rakentaa lapsen kokemusta seurakunnasta, jossa hän tulee kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ikäkaudelleen merkityksellisellä tavalla. Lasta autetaan tutustumaan Jumalan sanaan, erityisesti Raamatun kertomuksiin. Päiväkerhossa edistetään lapsen tietojen ja taitojen kehitystä. Ryhmätoiminnassa korostuu erityisesti lapsen sosiaalisten taitojen kehittyminen.

Päiväkerho kokoontuu Simoniemesssä Mäkimattilan tiloissa torstaisin klo. 10.00-12.00. Päiväkerhossa on tilaa! Tiedustelut ja ilmoittautumiset Ella Ropposelle puh. 0403580690.

Perhetyö

On tällä hetkellä seurakunnassamme tauolla. Jos haluat osallistua Simossa perhekerhoon niin ainakin Simon Mll yhdistys tarjoaa perhekahvila toimintaa.