Kirkkoneuvosto 2017-2018

 

Väkeväinen Ville pj.

Miettunen Jari varapj.

Helena Hamari varapj. varajäsen

 

Varsinainen jäsen                  Henkilökohtainen varajäsen

Leinonen-Simoska Johanna Isokääntä Arto

Kaukoniemi Paula                 Kuusela Taina

Parpala Juha                           Pekkala Eero

Rimali Markku                      Halttu Aino-Liisa

Simoska Kyllikki                   Rivinoja Martti

 

Simon seurakunnan kirkkoneuvosto 25.2.2015 kokousessaan valinnut seuraavat työryhmät valtuustokaudelle 2015-2018.

 

- Seurakunnan sisäisen valvonnan työryhmä: Helena Hamari, Jari Miettunen ja Juha Parpala. Koollekutsujana toimii Jari Miettunen.

- Käteiskassa tarkastajaksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja.

- Lähetystyöryhmä: Paula Kaukoniemi, Helena Hamari, Martti Rivinoja ja kirkkoherra Ville Väkeväinen. Koollekutusujana toimii Ville Väkeväinen.

- Diakoniatyöryhmä: Marja-Liisa Aspegren, Sari Goman, Kyllikki Ratala, Kyllikki Simoska, ja Riitta-Liisa Palovaara. Koollekutsujana toimii Riitta-Liisa Palovaara.

- Kiinteistöryhmä: Leena Alakärppä, Markku Rimali, Jari Miettunen, Toivo Pirneskoski, Teija Onkalo ja kirkkoherra Ville Väkeväinen. Koollekutsujana toimii kirkkoherra Ville Väkeväinen ja sihteerinä Teija Onkalo.

- Luottamushenkilöiden palkkioryhmä Jari Miettunen, Teija Onkalo ja Toivo Pirneskoski. Koollekutsujana toimii Teija Onkalo.  

Kirkkovaltuusto 2015-2018

Aalto Ilkka

Alakärppä Leena

Halttu Aino-Liisa

Hamari Helena

Kaukoniemi Paula

Kestilä Kalevi

Miettunen Jari

Pekkala Eero

Pirneskoski Toivo

Rimali Markku

Simoska Kyllikki

Laisalmi Kimmo

Hiltula Aila

Isokääntä Arto

Kantola Lea, eronnut. Tilalla Leinonen-Simoska Johanna

 

varajäsenet:

Tihinen Maiju

Korva Ulla, eronnut.

 

Kirkkovaltuusto 2019 - 2022

                      Isokääntä Arto

                      Kaukoniemi Paula

                      Kestilä Kalevi

                      Korva Ulla

                      Kylmälä Raija

                      Laisalmi Kimmo

                      Leinonen Anelma

                      Pirneskoski Toivo

                      Pekkala Eero

                      Simoska Kyllikki

                      Soutukorva Paula

                      Takaluoma Anneli

                      Tihinen Maiju

                      Tuuttu Jaana

                      Vuorimaa Ilkka

                             1. varajäsen Martimo Sauli

                             2. varajäsen Aalto Ilkka

                             3. varajäsen Marttila Tuomo