Kirkkoneuvosto 2017-2018

 

Väkeväinen Ville pj.

Miettunen Jari varapj.

Helena Hamari varapj. varajäsen

 

Varsinainen jäsen                  Henkilökohtainen varajäsen

Leinonen-Simoska Johanna Isokääntä Arto

Kaukoniemi Paula                 Kuusela Taina

Parpala Juha                           Pekkala Eero

Rimali Markku                      Halttu Aino-Liisa

Simoska Kyllikki                   Rivinoja Martti

 

Simon seurakunnan kirkkoneuvosto 25.2.2015 kokousessaan valinnut seuraavat työryhmät valtuustokaudelle 2015-2018.

 

- Seurakunnan sisäisen valvonnan työryhmä: Helena Hamari, Jari Miettunen ja Juha Parpala. Koollekutsujana toimii Jari Miettunen.

- Käteiskassa tarkastajaksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja.

- Lähetystyöryhmä: Paula Kaukoniemi, Helena Hamari, Martti Rivinoja ja kirkkoherra Ville Väkeväinen. Koollekutusujana toimii Ville Väkeväinen.

- Diakoniatyöryhmä: Marja-Liisa Aspegren, Sari Goman, Kyllikki Ratala, Kyllikki Simoska, ja Riitta-Liisa Palovaara. Koollekutsujana toimii Riitta-Liisa Palovaara.

- Kiinteistöryhmä: Leena Alakärppä, Markku Rimali, Jari Miettunen, Toivo Pirneskoski, Teija Onkalo ja kirkkoherra Ville Väkeväinen. Koollekutsujana toimii kirkkoherra Ville Väkeväinen ja sihteerinä Teija Onkalo.

- Luottamushenkilöiden palkkioryhmä Jari Miettunen, Teija Onkalo ja Toivo Pirneskoski. Koollekutsujana toimii Teija Onkalo.  

Kirkkovaltuusto 2015-2018

Aalto Ilkka

Alakärppä Leena

Halttu Aino-Liisa

Hamari Helena

Kaukoniemi Paula

Kestilä Kalevi

Miettunen Jari

Pekkala Eero

Pirneskoski Toivo

Rimali Markku

Simoska Kyllikki

Laisalmi Kimmo

Hiltula Aila

Isokääntä Arto

Kantola Lea, eronnut. Tilalla Leinonen-Simoska Johanna

 

varajäsenet:

Tihinen Maiju

Korva Ulla, eronnut.